A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek részére nyújt ápoló-gondozó ellátást, komplex szükségletmérés eredménye alapján támogatott lakhatást, valamint az időskorúak részére tartós bentlakásos elhelyezést. Ennek keretében a napi ötszöri étkezést, szükség szerinti ruházattal való ellátást, mentális gondozást, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatást. Biztosítja elsősorban a támogatott lakhatásban élők számára a fogyatékossággal élők nappali ellátását, a támogató szolgáltatást fogyatékos személyek részére, a szociális étkeztetés szociális konyhán, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 
Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölése
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
101211 fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
101214 támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101221 fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
107030 szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 
107051 szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 házi segítségnyújtás
107053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait 2013. november 13-tól a középirányító szerv látja el.
 
A költségvetési szerv működési köre
 
A fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, a támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére, az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, a demens betegek tartós bentlakásos ellátása és a szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás tekintetében: Budapest főváros és Somogy vármegye. 
A fogyatékossággal élők nappali ellátása, a támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, a szociális étkeztetés szociális konyhán, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Somogy vármegye.  


 
Weboldalunkon sütiket használunk

A szoc-kethely.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.