A fejlesztés az ellátottak hosszú távú, folyamatos, intellektuális segítése a nevelés-oktatás eszközeivel. Terápiás, rehabilitációs eljárásoknak az összessége, amely a problémafeltáró, illetve az eredményvizsgáló diagnózis segítségével, az értelmi fogyatékos személyek sajátos szükségleteinek kielégítését, személyiségének fejlődését, élethelyzetének javítását, társadalmi integrációját segíti elő. Magában foglalja a mentálhigiénés munkát. A fejlesztő foglalkozásokon teret kap a konfliktushelyzetek kezelésére, kivédésére való felkészítés is.
Az egyéni fejlesztésen való részvétel önkéntes. Az elkészített egyéni fejlesztési tervet az ellátottnak és/vagy törvényes képviselőjének jóvá kell hagynia. Minden évben két alkalommal kerül sor a terv felülvizsgálatára, szükség esetén módosítására. 
Az intézmény által nyújtott fejlesztési területek: 

- egészséges életvitel kialakítása, 
- egészségmegőrző kondicionáló torna, 
- manipulációs készség,  
- kommunikációs készség,
- önkiszolgálás,
- szocializációt elősegítő ismeretek, 
- mennyiségi ismeretek – pénzkezelés, 
- háztartási ismeretek, 
- konfliktuskezelés,
- hit- és erkölcsoktatási ismeretek, 
- relaxáció,
- zeneterápia, 
- fényterápia, 
- basalis terápia. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A szoc-kethely.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.